Leergang financieel adviseur bij de overheid

In het bedrijfsleven handel je vanuit winstoogmerk, bij de overheid staat de maatschappij met stip op nummer een – een groot verschil in werken. Met het opleidingsprogramma voor zij-instromers slaat ABGL een brug naar de publieke sector. Deze brug is voor ervaren financieel adviseurs/business controllers uit het bedrijfsleven die graag werken in een organisatie voor het maatschappelijk belang. Met ons specifieke opleidingsprogramma wordt deze overstap mogelijk gemaakt.

Wil jij switchen van bedrijfsleven naar overheid?

Bekijk de vacature

Inhoud van de opleiding

Tijdens de opleiding worden meerdere onderwerpen behandeld die van toepassing zijn voor de centrale overheden, te weten provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

1: Hoe werkt de overheid

 • Bestuur en ambtelijk apparaat.
 • Privaat- en bestuursrecht.
 • Rollen van de gemeente: regelgever, toezichthouder en uitvoerder.
 • Diversiteit in taken.
 • Waarin verschilt de functie bij de overheid met dat in het bedrijfsleven?
 • Verwachtingen en mogelijkheden.
 • Competenties en vaardigheden.
 • Uitdagingen en valkuilen.

Ook generieke thema’s als de omgevingswet en participatie worden in modules gegeven.

2: Gemeentefinanciën en Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

 • Actuele ontwikkelingen.
 • Organisatie, controle, verantwoording en toezicht.
 • Planning en Control(cyclus).
 • Baten en lasten.
 • Programmabegroting, rapportages begrotingswijzigingen.
 • Investeren, waarderen en afschrijven.
 • Reserves en voorzieningen.
 • Treasury.
 • Jaarrekening en jaarverslag.
 • Uitvoeringsinformatie, taakvelden en informatievoorziening voor derden.
 • Overhead, kostentoerekening en kostendekkendheid.
 • Btw-compensatiefonds.

Duur van de opleiding

Na 5 maanden ben jij klaar om aan de slag te in je nieuwe functie bij de overheid.

Wil je meer weten?

manager detacheren Neem contact op met Joachim van Hees, manager detacheren voor meer informatie. Neem contact met hem op via 06-21498064 of mail naar: joachim.van.hees@abgl.nl.

Of laat hieronder je gegevens achter en er wordt contact opgenomen om een afspraak in te plannen.