Leergang financieel adviseur bij de overheid

financieel overheid, business controllerIn het bedrijfsleven handel je vanuit winstoogmerk, bij de overheid staat de maatschappij met stip op nummer een – een groot verschil in werken. Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) ontwikkelden we een speciale leergang: om kennis en ervaring van financieel adviseurs uit het bedrijfsleven optimaal in te zetten bij de overheid. Daar vertellen we je meer over.

Een gouden combinatie

De leergang bestaat uit vijf sessies, verdeeld over drie maanden. Gedurende die periode werkt de financieel adviseur al in zijn nieuwe functie. Zo volgt hij de sessies parallel aan het werk in de praktijk. Tjerk Budding, opleidingsdirecteur public-controllersopleidingen VU, vertelt: “De deelnemers delen hun kennis en ervaringen tijdens de leergang. Ze gaan met elkaar in gesprek en discussiëren. Deze combinatie van theorie en praktijk maakt de leergang interessant voor professionals.”

Wil jij switchen van bedrijfsleven naar overheid?

Bekijk de vacature

Vrije Universiteit Amsterdam (VU) – Het Zijlstra Center

Het Zijlstra Center, onderdeel van de VU, is gespecialiseerd in de overheid en de non-profitsector, met een focus op drie thema’s: control, governance en leiderschap. Aan de leergang zijn hoogleraren verbonden die experts zijn op deze verschillende vlakken binnen de overheid. Zo geven onder anderen Tjerk Budding, Gerda van Dijk en Raymond Gradus een sessie.

“Om over te stappen van het bedrijfsleven naar de non-profitsector is expertise nodig. Dit centrum is bij uitstek de partij die daarin kan bijscholen.” – Joachim van Hees, adviseur mobiliteit bij ABGL

Inhoud van de leergang

In vijf dagen leren financieel adviseurs met ervaring in de profitsector de taal van de overheid. Elke dag behandelen we een ander thema:

Dag 1. Taken en financiering van de publieke en de non-profitsector

We gaan in op de organisatie van beide sectoren. Welke ontwikkelingen zijn te onderscheiden? Hoe vindt de bekostiging plaats? En welke keuzes hebben daaraan ten grondslag gelegen?

Dag 2. Governance en toezicht

In Nederland kennen we een uitgebreid stelsel van externe en interne governance. Op deze dag gaan we in op de achterliggende principes en de werking van het systeem.

Dag 3. Management, control en prestatie-indicatoren

Binnen de overheid is een aantal sturingsinstrumenten overgenomen uit het bedrijfsleven. Toch zijn er belangrijke verschillen die je moet kennen, voordat je aan de slag kunt bij de overheid. Op dag drie van de leergang gaan we in op deze verschillen en actuele ontwikkelingen.

Dag 4. Leiderschap en integriteit

De controller is bij uitstek de adviseur voor het management van de organisatie. Om in deze relatie succesvol te zijn, moet je de taal van het management spreken. In deze sessie gaan we in gesprek over de wensen en behoeften van het management en de rol van integriteit.

Dag 5. Management en financial accounting

Als financieel adviseur leg je natuurlijk verantwoording af. Ook dit kent zijn eigen dynamiek in de publieke sector. Op dag vijf gaan we hierop in en staan we stil bij actuele ontwikkelingen, zoals duurzaamheidsverantwoording en digitalisering van verslaggeving.

Bied als overheidsinstantie de leergang aan: verbind professionele financieel adviseurs aan je organisatie.

Wil je meer weten?

Marcel van Bergen

Marcel van Bergen

Neem contact op met programmamanager Zij-instroom Marcel van Bergen voor meer informatie. Neem contact met hem op via 06-11539319 of mail naar: marcel.van.bergen@abgl.nl.

Of laat hieronder je gegevens achter en er wordt contact opgenomen om een afspraak in te plannen.