Omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband tussen tien gemeentes en de provincie Gelderland. De dienst ontstond een vijftal jaar geleden. De honderdveertig werknemers werkten voorheen bij één van de gemeentes of de provincie. Remco Dijkstra, afdelingshoofd: “In deze organisatie veranderde hun rol. Voor de een was dat een zegen, de ander zat daardoor niet langer op zijn plek. ABGL hielp hen met persoonlijke coaching.”

 

Taken overgeheveld

“Onze organisatie is in het leven geroepen om toezicht, handhaving en het verstrekken van vergunningen te professionaliseren. Dat is het directe gevolg van grote incidenten als de vuurwerkramp in Enschede en de brand bij Chemie-Pack. Om risico’s eerder te kunnen signaleren werden deze taken bij de verschillende gemeentes weggehaald en overgeheveld naar de Omgevingsdienst. De werknemers gingen daarbij mee.”

Een radicaal andere werkomgeving

“De nieuwe werkomgeving was radicaal anders voor de medewerkers. Wij werken bijvoorbeeld volgens het concept van het ‘nieuwe werken’, met meer eigen verantwoordelijkheid en andere manieren van samenwerken. Bovendien kijken we een stuk zakelijker naar ons personeel dan zij als ambtenaren gewend zijn. Wij moeten immers aan de gemeentes verantwoorden wat we doen met hun geld. Niet iedereen kan daarmee omgaan.”

Samen ontdekten ze haar kernkwaliteiten en er ontstond een helder beeld van haar mogelijkheden binnen en buiten onze organisatie.

 

Persoonlijke coaching om mogelijkheden te verhelderen

“Toen een medewerkster niet zeker wist of ze nog op haar plek zat, schakelden we de hulp van ABGL in. Dat verliep perfect voor beide partijen. Het was voor haar heel nuttig om extern te worden begeleid door een loopbaancoach. Ze was zoekende en kon de ondersteuning hard gebruiken. Samen ontdekten ze haar kernkwaliteiten en er ontstond een helder beeld van haar mogelijkheden binnen en buiten onze organisatie.”

Mobiliteitsdienstverband

“Juist in een nieuwe organisatie als de Omgevingsdienst Rivierenland kan na verloop van tijd blijken dat sommige medewerkers niet functioneren in de nieuwe constructie. Wanneer we in een dergelijke situatie concluderen dat we afscheid van elkaar moeten nemen, is een mobiliteitsdienstverband bij ABGL voor ons een erg aantrekkelijk alternatief. Wij zijn als overheidsinstelling namelijk risicodrager. Dit betekent dat wij de WW van een werknemer moeten betalen als deze een ontslagtraject ingaat. ABGL neemt dit over. De werknemer behoudt zelfs de ABP-pensioenopbouw tijdens dit dienstverband. Het mobiliteitsdienstverband is voor ons veel goedkoper dan de WW-verplichting. Bovendien krijgt de collega de juiste ondersteuning in een volgende carrièrestap, of die nou binnen of buiten onze organisatie is. Zo kunnen we op een nette manier afscheid van elkaar nemen en voorkomen we dat we in lange, vervelende en kostbare juridische procedures terechtkomen.”