Krachtige Raad van Advies

ABGL heeft een krachtige Raad van Advies samengesteld. De toetreding van drs. Karla Peijs, drs. Bas Eenhoorn en dr. Ruud Vreeman zorgt voor een sterke en zeer deskundige invulling van de RvA.

Gelet op de politieke en bestuurlijke ervaring van deze drie bestuurders binnen de overheid en hun affiniteit en expertise met de thema’s arbeidsverhoudingen en personele mobiliteit vormen Peijs, Eenhoorn en Vreeman een ideale samenstelling van deze RvA.

De Raad van Advies van ABGL heeft een strategische klankbordfunctie en tot taak de directie te adviseren bij het ontwikkelen en uitvoeren van haar businessplan, de arbeidsmarktbewerking voor haar doelgroep en de realisatie van haar groeistrategie. Wij stellen de leden graag aan je voor.

drs. K. M.H. Peijs (economische en organisatiesociologie)

In haar politieke (CDA) loopbaan heeft Karla Peijs de functie vervuld van minister van Verkeer en Waterstaat (kabinet Balkenende I en II) en commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. Daarvoor was zij lid van de Provinciale Staten provincie Utrecht en lid van het Europees parlement.  Bestuurlijk is Karla Peijs nog steeds actief in verschillende commissariaten, advies- en maatschappelijke bestuursfuncties binnen de overheid, zorgsector en het bedrijfsleven.

drs. H. B. Eenhoorn (sociale en economische geografie)

In zijn politieke (VVD) bestuurlijke loopbaan heeft Bas Eenhoorn verschillende malen het ambt uitgeoefend van (waarnemend) burgemeester zoals o.a. in Voorburg, Alphen aan den Rijn en Lansingerland. Daarnaast is Bas Eenhoorn partijvoorzitter geweest van de VVD. Van augustus 2014 tot oktober 2017 was hij Nationaal Commissaris Digitale Overheid binnen het kabinet Rutte II. Naast zijn politieke bestuurlijke ervaring heeft hij ook veel expertise op het gebied van bestuursfuncties in het bedrijfsleven en is hij coach/loopbaanadviseur voor het hoger management en politieke ambtsdragers.

Bas Eenhoorn

Over dr. R.L. Vreeman (arbeids- en organisatiepsychologie)

In zijn politieke (PvdA) bestuurlijke loopbaan heeft Ruud Vreeman het (duo-) voorzitterschap van deze partij op zich genomen en is actief geweest als burgemeester in Zaanstad, Tilburg en Groningen. Op dit moment is Ruud Vreeman lid van de Eerste Kamer. Naast zijn politieke bestuurlijke functies is Ruud Vreeman zeker ook bekend geworden door zijn vakbondsverleden. Vraagstukken op het gebied van arbeid en organisatie lopen als een rode draad door zijn indrukwekkende loopbaan. Zijn huidige bestuurlijke, adviserende en maatschappelijke nevenfuncties bevestigen dat. Ruud Vreeman is ambassadeur Medezeggenschap.