Goed werkgeverschap en zelfstandig werken

Door: Carin MeijerCarin Meijer

Goed werkgeverschap zou het uitgangspunt van iedere werkgever moeten zijn. Medewerkers maken de organisatie tenslotte tot wat het is. Anno 2019 betekent dat ook dat je aandacht besteedt aan de autonomie van jouw personeel. Want hoe zelfstandiger medewerkers werken, des te betrokkener, gelukkiger en productiever ze zijn.

Vertrouwen is de basis

Onderling vertrouwen is het cement dat alles bij elkaar houdt. Kijk maar naar persoonlijke relaties: ook daar is vertrouwen de basis voor geluk en succes. Zo zou het daarom ook moeten zijn in een bedrijf. Geloof erin dat medewerkers prima hun eigen boontjes kunnen doppen en hun verantwoordelijkheid nemen.

Geef de ICT’er het vertrouwen dat hij binnen de kaders prima beslissingen kan maken. En laat de productiemedewerker eens een keer een uurtje eerder vertrekken, met het vertrouwen dat hij hier verantwoordelijk mee omgaat. Je zult je verbazen wat dit met de waardering en betrokkenheid van jouw personeel doet.

Focus on the good

Zelfstandig werken betekent ook dat werknemers de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Focus hierbij niet zozeer op wat er nog niet goed gaat, maar stimuleer het personeel juist om talenten die zij al bezitten nog verder uit te bouwen. Dat geeft veel meer energie, zorgt voor gemotiveerde en betrokken medewerkers die zich gezien voelen en verrijkt jouw organisatie met verschillende kwaliteiten.

Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” - Albert Einstein

Alles dat aandacht krijgt groeit

Iedereen is anders. Blijf daarom in gesprek over wat iemand nodig heeft om zijn functie goed uit te kunnen voeren. Draag daarbij tastbare oplossingen aan waarmee de medewerker uit de voeten kan. Wellicht kost dat aan de voorkant in eerste instantie wat meer energie, maar ik beloof je dat het zijn vruchten af zal werpen. Veel succes!

Geef jouw medewerkers meer autonomie en focus op hun kwaliteiten. Carin helpt je er graag bij.