Een interim ambtelijk secretaris helpt de OR en bestuurder verder

Door: Menno Robert

Als interim ambtelijk secretaris wordt er verwacht dat jij direct de handen uit de mouwen steekt.Een goede ambtelijk secretaris is de basis van een succesvolle OR. Hij of zij ondersteunt de OR op inhoud, secretariële zaken en bij administratieve taken. Een ambtelijk secretaris is er voor de OR. Hoe groot de ondersteunende rol is, is dus afhankelijk van de wens van een OR. Maar dat een ambtelijk secretaris van toegevoegde waarde is, staat buiten kijf. Een interim-professional is daarin een goede optie. Ik neem je mee.

De waarde voor OR en bestuurder

Een ambtelijk secretaris is er in eerste instantie voor de OR. Als ondersteunende factor. In welke mate, hangt af van de wens van een OR. Soms is een OR al volledig op de rit, weten zij van de hoed en de rand en zijn vooral de administratieve zaken voor een ambtelijk secretaris. Andere OR’en zijn juist gebaat bij de kennis en expertise van een ambtelijk secretaris. Voor deze OR’en is de kennis van de ambtelijk secretaris over de WOR, reorganisaties of herindelingen erg waardevol.

Ook al lijkt het op het eerste gezicht dat een ambtelijk secretaris er is voor de OR, is deze er ook zeker voor de bestuurder. Zie hem of haar als schakel tussen OR en bestuurder, een verbindende factor. Iemand die naast beiden kan staan en op niveau overleg pleegt en niet bang is de discussie met beiden aan te gaan. Zo heeft de hele medezeggenschap binnen de organisatie baat bij een ambtelijk secretaris.

Overweeg een interim ambtelijk secretaris

Als je als organisatie overweegt een ambtelijk secretaris in te schakelen, wil je misschien eerst ervaren hoe dat voor jullie werkt. Hoe veel expertise wensen jullie en wat wil zowel de OR als bestuurder dat de ambtelijk secretaris oppakt? Om een soort eerste stap naar een ambtelijk secretaris te zetten, is een interim-professional een goede stap. Dit voelt voor een organisatie als een meer vrijblijvende optie om te ervaren wat een ambtelijk secretaris voor jullie kan doen.

Ben je ambtelijk secretaris en lijkt het je wat om dit op interimbasis te doen? ABGL heeft regelmatig leuke opdrachten.

Bekijk de vacatures en laat je cv achter

De voordelen van een interim ambtelijk secretaris

Naast de reden om eens te ervaren of een ambtelijk secretaris voor jullie werkt, zijn er meer voordelen aan een interim ambtelijk secretaris. Deze persoon ondersteunt doorgaans meerdere OR’en. Daarmee heeft hij of zij een schat aan kennis en praktijkervaring opgebouwd. Dit komt de OR én de bestuurder ten goede. Naast die kennis en expertise, is een interim-professional niet direct betrokken bij de organisatie. Dat maakt hem of haar objectiever. Een frisse blik die jullie kan wijzen op bepaalde zaken en daar vervolgens mee verder helpt.

Sowieso merk ik dat interim-professionals het in zich hebben opdrachten snel eigen te maken en de klus te klaren. Dat maakt het een efficiënte speler die je voor bepaalde tijd aan de organisatie kunt haken. Vergis je niet: bepaalde tijd klinkt alsof het maar voor een aantal maanden is. Maar je kunt een interim-professional ook met gemak voor één of twee jaar aan de organisatie binden. Net wat er nodig is.

Financiële reden
Heel concreet heeft het kiezen voor een interim ambtelijk secretaris ook financiële voordelen. Organisaties schrikken soms van uurtarieven van interim-professionals. Maar houd dan in je achterhoofd dat een interim-professional alleen de uren schrijft die daadwerkelijk gewerkt zijn. Daar betaal je voor. Stel je een interim ambtelijk secretaris aan voor 16 uur, maar blijkt deze maar 8 uur nodig te hebben, dan kost het jou alleen de gewerkte uren.

In specifieke situaties

Stel: jullie organisatie start een fusie, reorganisatie of herindeling. Een interim ambtelijk secretaris die de OR hierin ondersteunt kan dan een goed idee zijn. Je kunt namelijk een interim-professional kiezen die al genoeg ervaring heeft met deze situatie. Die het proces van buiten en van binnen kent en daarom goed kan inzien of het proces goed verloopt en wat de volgende stappen voor de OR zijn.

Een persoon van buiten de organisatie kan objectief naar de situatie kijken, daarin gedegen advies geven. Hij of zij is op geen enkele manier emotioneel betrokken bij de situatie. Daardoor is er niet alleen meer ruimte om goed advies te geven, maar de interim ambtelijk secretaris kan jullie er ook op wijzen als de emoties te hoog oplopen en het grotere plaatje uit het oog verloren wordt.

Meer weten over de toegevoegde waarde van een interim ambtelijk secretaris?

Is het mobiliteitsdienstverband iets voor jou? Download onze whitepaper:

We beantwoorden al je vragen. Laten ervaringsdeskundigen aan het woord. En nemen je mee in onze werkwijze.