Benut het regionaal mobiliteitscentrum

Walter GouwDe veranderende omgeving en complexe opgaven waar gemeenten mee geconfronteerd worden vragen veel van de organisatie en de mensen die daar werken. Flexibel zijn en meebewegen is het devies. Regionale mobiliteitscentra willen deze ontwikkeling faciliteren en interne en externe mobiliteit stimuleren. Op papier een prachtidee, maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn om ‘in beweging’ te komen. Dat kan anders volgens senior adviseur mobiliteit Walter Gouw.

 

Waar de schoen wringt

Het regionaal mobiliteitscentrum is een organisatie als vele anderen, maar met een bijzondere bijkomstigheid: ze werken zonder enige resultaatsverplichting. De deelnemende gemeenten betalen elk jaar een fors bedrag om het in stand te houden. Dit vrijblijvende karakter is niet de beste motivator, zo blijkt. Steeds meer gemeenten vragen zich daarom hardop af wat zij terugkrijgen voor hun jaarlijkse investering.

Liggen er wel voldoende prikkels onder het functioneren van regionale mobiliteitscentra? En hebben deze centra voldoende mogelijkheden om ambtenaren te enthousiasmeren om in beweging te komen?

Regionaal mobiliteitscentrum: maak er een win-win-winsituatie van

Ik ben een enorme voorstander van in regionaal verband nadenken over arbeidsmobiliteit, maar maak het effectiever door doelen te stellen. Naar mijn mening zorgt een resultaatprikkel voor meer gevoel van urgentie. Als het voortbestaan van de organisatie afhangt van het geboekte resultaat, ga je aan de bak. En als een ambtenaar zijn banden doorknipt met de organisatie waar hij vertrekt, móet hij wel zijn best doen om elders een goed passende baan te vinden.

Behaal winst

Laat regionale mobiliteitscentra hun eigen broek ophouden. Als zij zorgen dat de ambtenaar, de organisatie waar hij vertrekt en de ontvangende partij allemaal winst behalen, komen mensen pas écht in beweging. En daar mag dan best een financiële tegenprestatie tegenover staan.

Hoe zien jullie de toekomst van het regionaal mobiliteitscentrum? Walter spart er graag met je over verder.

Neem contact op

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.