Gemeenten houden te hard vast aan opleidingseisen

Door: Mariska LanckerMariska Lancer

Veel gemeenten gebruiken opleidingseisen bij de werving voor hun medewerkers als selectiemiddel, in plaats van als kwalificatiemiddel. Dan sla je wat mij betreft de plank mis. Door deze beperkte blik laat je een belangrijke poule aan kandidaten liggen. Iemand die vers van de opleiding komt met het juiste diploma, weet echt niet meer dan iemand met tien jaar relevante ervaring zonder papiertje. Kijk juist naar goede kandidaten met aantoonbare ervaring en capaciteiten en die zichtbare resultaten hebben neergezet.

Ze staan toch wel in de rij

Een veelgehoord argument is dat er zoveel gegadigden voor een functie zijn dat je liever voor iemand met het juiste diploma kiest. Een denkfout naar mijn mening. Als opleidingsniveau een van jouw harde eisen is, schuif je anderen met perfecte kwalificaties aan de kant.

Dat zit zo: een opleiding geeft basiskennis en bereidt studenten voor op het beroepsleven. Als jouw gemeente een onderzoeker nodig heeft, weet je bij iemand met een wo-diploma inderdaad zeker dat hij leerde onderzoek te doen, verslagen te maken, uitkomsten aan elkaar te koppelen etcetera. Maar een hbo’er die tijdens zijn carrière de juiste ervaring opdoet en zijn kennis uitbreidt met relevante cursussen en opleidingen kan minstens zo waardevol zijn of zelfs beter.

“Ervaring en soft skills zijn belangrijker dan opleidingsniveau.”

Opleidingseisen zijn achterhaald

Opleidingseisen worden steeds minder relevant. Zeker als je bedenkt dat gemeenten in een rap tempo vergrijzen. Je doet er daarom goed aan te bedenken welke talenten, capaciteiten en soft skills iemand specifiek voor deze functie nodig heeft. Dat is veel belangrijker. Ikzelf deed bijvoorbeeld geen opleiding voor de functie van adviseur interim. Vervalt daarmee alle kennis en ervaring die ik daarvoor opdeed? Natuurlijk niet. Sterker nog: een frisse blik kan heel verrijkend werken.

Werving en selectie blijft maatwerk

Houd dus niet vast aan het opleidingsniveau als heilige graal, maar durf over je eigen schaduw heen te kijken. En nog belangrijker: ga het gesprek aan. Met de sollicitant zelf of met het externe bureau. Dat is de enige manier om te ontdekken of een sollicitant bij jouw organisatie past en te voorkomen dat waardevol talent onbenut blijft.

Profiteer van onze kennis

ABGL heeft een uitgebreid netwerk van professionals.