De kansen die het ontslagrecht in 2020 biedt

Het ontslagrecht verandert per 2020. Dit moet je weten.Door: Wim Wetzels

De dagen zijn donker en grauw en wanneer je op straat bij de huizen binnen spiekt, zie je hier en daar zelfs al de eerste kerstbomen. Het moge duidelijk zijn: 1 januari 2020 is niet meer ver van ons vandaan. Op deze datum treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Voor het eerst sinds 2015 verandert daarmee ook het ontslagrecht, daar wordt namelijk de zogenaamde ‘cumulatiegrond’ aan toegevoegd.

De Wet werk en zekerheid (WWZ)

Met invoering van de Wet werk en zekerheid werd het lastiger om een werknemer zonder zijn medewerking te ontslaan. Het idee was dat er hierdoor meer rechtszekerheid zou zijn. Helaas had de wet een averechts gevolg: werkgevers werden steeds terughoudender met het verlenen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat ze bang waren aan de medewerkers vast te zitten.

Om dit ongewenste neveneffect te verminderen, is er nu de cumulatiegrond. Deze wijziging moet het gemakkelijker maken om een medewerker te ontslaan en het zo aantrekkelijker maken voor werkgevers om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te verstrekken. Let op: de cumulatiegrond kan alleen worden toegepast op de gronden waar een rechter aan te pas komt.

Wat houdt de cumulatiegrond in

Wanneer je een werknemer wilt ontslaan, heeft dit niet altijd één duidelijk aanwijsbare oorzaak. Misschien meldt hij zich net iets te vaak ziek, maar is hij ook nog eens heel slordig in zijn werk. Door allerlei kleinere redenen bij elkaar op te tellen, wil je wellicht niet meer samenwerken. Het was tot nu toe niet mogelijk om de arbeidsovereenkomst te ontbinden door meerdere ontslaggronden met elkaar te combineren. Met de nieuwe cumulatiegrond kan dat wel.

Met het nieuwe ontslagrecht wordt het mogelijk om deze ontbindingsgronden te combineren:

  • Regelmatig ziekteverzuim
  • Disfunctioneren
  • Verwijtbaar handelen of nalaten
  • Werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar
  • Verstoorde arbeidsverhouding
  • Andere omstandigheden die het onmogelijk maken om de arbeidsovereenkomst voort te zetten

Het nieuwe ontslagrecht benutten

Het nieuwe ontslagrecht maakt het vanaf 2020 voor werkgevers dus mogelijk om een verzoek tot ontbinding in te dienen op basis van meerdere gronden. De vraag is echter of dit wenselijk is. Een dergelijk proces kost enorm veel tijd, geld en frustratie. En dan heb ik het nog niet eens over een schadevergoeding. Of de kosten die vanuit het eigenrisicodragerschap ontstaan wanneer een ontslagen werknemer in een uitkering belandt.

Soms bepaalt de rechter dat ontslag op basis van de cumulatiegrond tot een extra vergoeding voor de werknemer leidt. Deze vergoeding is anders dan de transitievergoeding en de billijke vergoeding. Het bedrag is nooit meer dan de helft van de transitievergoeding waar de werknemer in kwestie recht op heeft.

Een alternatief

Wanneer werknemers klem zitten, is er gelukkig nog een andere oplossing. Het mobiliteitsdienstverband is een alternatief dat over het algemeen niet alleen financieel gunstiger is dan iemand ontslaan, maar ook minder kruim kost. In dit tijdelijke dienstverband wordt de medewerker van werk naar werk begeleid. Overweeg bij de eindonderhandeling daarom eens om niet naar de rechter te stappen, maar ABGL te bellen. Ik weet zeker dat we je verder kunnen helpen.

Iemand een nieuw perspectief bieden, is een mooie oplossing om goed uit elkaar te gaan. Het mobiliteitsdienstverband helpt werknemers voor wie geen plek meer is in de organisatie verder.