Hebben jouw medewerkers geen motivatie? Probeer een andere aanpak

Veranderbereidheid onder medewerkers heeft meer onderdelen dan alleen de motivatie.Door: Marieke Vreugdenhil

Anno 2019 is de enige vastigheid continue verandering. Een paradox waardoor organisaties regelmatig in een spagaat liggen, want niet elke medewerker is hier blij mee. Wanneer veranderprocessen mislukken, schuiven leidinggevenden dit al snel af op een gebrek aan motivatie bij de medewerker. Dat vind ik te makkelijk. Zoek de oorzaak liever eens in het handelen van de organisatie zelf. In dit blog houd ik jullie een spiegel voor.

Duidelijk zijn over de idealen

Met duidelijke communicatie over de hoger liggende doelen houd je medewerkers betrokken. Vergelijk het met opvoeden: wanneer ouders helder zijn over wat zij van hun kinderen verwachten, wordt het voor een kind makkelijker om daar naar te handelen. Voor organisaties is dit net zo. Wanneer leiders transparant zijn over hun visie, kunnen werknemers zich eraan te verbinden en naar de juiste doelen toewerken.

Hoe kan een medewerker voldoen aan verwachtingen als hij niet eens weet wat die verwachtingen zijn?

Het verlies van verbinding

Tijdens verandertrajecten vergeten leiders van een organisatie soms hoe bepalend het dna van de organisatie is voor de betrokkenheid onder medewerkers. De werknemers identificeren zich met deze kernwaarden en dragen die al jaren uit. Wanneer de oorspronkelijke idealen van een organisatie plaatsmaken voor een nieuwe koers, kan dat schuren. Omdat medewerkers bijvoorbeeld ineens iets anders moeten doen waarvoor ze ooit werden aangenomen.

De ontstaansgeschiedenis, waardes en principes van een organisatie komen samen in een bron-bestemmingslijn. Het is het dna van de organisatie.

Natuurlijk is het vervelend als medewerkers het stoïcijns op ‘de oude manier’ blijven doen. Toch is het niet eerlijk tegenover hen om dit af te schuiven op een gebrek aan motivatie. Grote kans dat het eerder een gebrek aan verbinding is. Wanneer je medewerkers niet meeneemt in het hoe en waarom van de koerswijziging, zullen zij minder snel bereid zijn om zich aan te passen.

Een organisatieverandering vereist meer dan een plan op papier. Een succesvolle koerswijziging vindt allereerst plaats in de hoofden en harten van jouw medewerkers.

Laat veranderingen in jouw organisatie leven

In een alsmaar veranderende wereld is het hard werken om bij te blijven. Er zullen dus nog wel vaker koerswijzigingen plaatsvinden. Het is aan jouw organisatie om werknemers hierin te blijven betrekken. Regels, procedures en rapporten zorgen ervoor dat jouw medewerkers in het gareel lopen, maar doen niets voor de verbinding die zij voelen met de organisatie.

Check of de balans in jouw organisatie klopt

Echte verbinding ontstaat alleen door een gesprek, van mens tot mens. Vertel over jouw bron-bestemmingslijn en zet gezamenlijk een ‘stip op de horizon’. Wanneer dit duidelijk is, begrijpen medewerkers waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. En kunnen zij zelf beslissen of zij nog bij de organisatie passen. Is dat niet meer zo? Neem dan ook je verantwoordelijkheid en bied vanuit goed werkgeverschap mensen een nieuw perspectief.

Faciliteer jouw medewerkers in een fijne baan, ook als het niet meer werkt.