Bereik successen met een interim-raadsgriffier

Ad AnthonissenDoor: Ad Anthonissen

Wanneer ik ergens als interim-raadsgriffier binnenstap, is het mijn doel om het besluitvormingsproces zo goed en professioneel mogelijk te laten verlopen. En mijn taak is om de raad deskundig bij te staan wanneer zij beslissingen maakt. Verwacht van mij gepaste sturing richting het gewenste resultaat. Gevraagd en ongevraagd.

Proces voor inhoud

Ik verlies mij niet in de inhoud van het vraagstuk. Veel liever focus ik me op het proces naar het besluit. Ik zorg dat we met elkaar nadenken en sparren over de verschillende opties. Ik spiegel, praat, adviseer en confronteer. Altijd vanuit mijn ruime ervaring in het publieke domein in het achterhoofd. Dreigt het proces inefficiënt te verlopen? Dan trek ik aan de bel.

Ik benader mijn werk als interim-raadsgriffier vanuit openheid, transparantie, verbinding en communicatie.

Samen deugdelijk beslissen

Ik heb een rotsvast vertrouwen in de democratie. Het is in ieders belang dat dit systeem goed functioneert. Een voorwaarde voor democratie, is dat we de spelregels volgen. We hebben niet voor niets een stelsel van wetten en regels vastgelegd. Als interim-griffier zorg ik dat we ons daaraan houden.

Dat vraagt wat van Raadsleden. Het is belangrijk werk, maar ze doen het ook maar naast hun normale baan. Ik bezorg hen daarom alle kennis en informatie die er is. Verklaar de spelregels wanneer dat nodig is. Houd iedereen op het pad dat ze besloten samen te bewandelen. Zo worden er deugdelijke beslissingen genomen waar de inwoners achter staan.

Mijn mening? Die is niet belangrijk. Waar ik enkel naar streef, is een gedegen en professioneel besluitvormingsproces.

Boeien, binden en betrekken

Komt er voor jouw deur een snelweg, dan is dat niet in jouw persoonlijk belang. Zorgt diezelfde snelweg dat er een fileprobleem opgelost wordt, dan dient dit een algemeen belang. Situaties als deze veroorzaken tweestrijd, maar als overheid moet je op een gegeven moment een keuze maken. Als raadsgriffier verbind ik belanghebbenden met elkaar door te boeien, binden en betrekken. Zo ontstaat er meer begrip, zelfs als je het niet eens bent met een keuze.

Haal met ABGL een betrokken raadsgriffier in huis die de processen direct stroomlijnt en de afgesproken regels vormt.