Mobiliteitsdienstverband: op professionele wijze personeel naar een nieuwe uitdaging begeleiden

Moderne organisaties kunnen niet meer zonder goed mobiliteitsadvies. Verschuivingen op de arbeidsmarkt in het publieke domein vragen om aanpassingsvermogen van zowel werkgever als werknemer. Met een mobiliteitsdienstverband begeleidt u uw boventallig personeel van werk naar werk. Professional en organisatie kunnen zo op een goede manier afscheid van elkaar nemen. Daarnaast profiteert een volgende werkgever van de kennis en expertise die de nieuwe medewerker door jarenlange ervaring heeft opgebouwd.

Lees referenties

Bespaar kosten

Bij ABGL gaan we ervan uit dat mobiliteit pas werkt als werknemer en werkgever erbij gebaat zijn. Voor u betekent ons mobiliteitsdienstverband dat uw medewerker voor bepaalde tijd bij ons in dienst treedt. Ons plan van aanpak is erop gericht de medewerker zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dit is niet alleen fijner voor de betreffende professional, maar bespaart u ook kosten. Uw werknemers komen met gelijke arbeidsvoorwaarden en met behoud van de ABP pensioenopbouw in dienst van ABGL.

Download de brochure

ABP pensioen

Uw werknemers met gelijke arbeidsvoorwaarden en met behoud van ABP pensioenopbouw aan de slag gaan bij ABGL terwijl u kosten bespaart?

Neem contact op #94949

Een brug slaan tussen organisaties

ABGL staat voor maatwerk in mobiliteit. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk dat gericht is op herplaatsing van personeel. Zo horen wij als eerste van arbeidsaanbod dat nog niet openbaar is, waardoor we de concurrentiepositie van de medewerker vergroten.

Nieuwe organisaties profiteren van mobiliteitsadvies

Ons mobiliteitsadvies fungeert als springplank naar een nieuwe carrière. Professionals krijgen bij ons de tijd om zichzelf te herontdekken, zodat het traject nieuw perspectief biedt. Als nieuwe werkgever profiteert u van de schat aan ervaring en kennis die uw nieuwe medewerker in kan zetten binnen uw organisatie.

ABGL neemt uw zorgen over

Als er intern geen andere werkzaamheden meer zijn voor uw personeelslid, bespaart u uzelf geld en zorgen door ABGL in te schakelen. Uw werknemer treedt formeel voor bepaalde tijd bij ons in dienst en wordt door ons aan ander werk geholpen. Simpel.

Van werk naar werk #94949

Over ABGL

ABGL is weliswaar gevestigd in Tilburg en Zwolle, maar is landelijk actief in het publieke domein. Het mobiliteitsdienstverband is een dienstbetrekking waarin je door middel van een compleet maatwerkprogramma van werk naar werk wordt begeleid. Je komt formeel in dienst bij ABGL. Vanuit deze positie kan je gericht werken aan een nieuwe toekomst.

abgl sfeerbeeld