De meerwaarde van externe inhuur

De meerwaarde van een interimmer is onder andere kritisch kunnen zijn.Gemeentesecretaris Jo Steinbusch kwam Ad Anthonissen regelmatig tegen op congressen en bijeenkomsten. Toen de gemeente Veere op zoek was naar een interim-griffier omdat de toenmalige griffier met pensioen ging, dacht Jo meteen aan Ad. “In de periode van intensief samenwerken, leerde ik Ad en de meerwaarde van externe inhuur pas écht kennen.”

Ruime ervaring

Ad heeft ervaring bij verschillende gemeenten als interim-griffier en interim-gemeentesecretaris. Jo Steinbusch: “Ad tackelde daar diverse problemen en heeft een rugzak vol kennis en ervaring. Hij leeft zich goed in in de ander en geeft nuttig advies.” Jo beveelt Ad aan voor een interim-klus. “Ad is namelijk een prettig persoon in de omgang. Hij is 24 uur per dag bereikbaar en e-mailt of belt altijd snel terug. Maar… dat verwacht hij dan ook van de ander!”

Ad vervulde niet alleen zijn eigen rol als griffier; hij gaf anderen ook advies.

De kracht van een interim

Jo roemt Ad vanwege zijn directheid: “Hij durft moeilijke zaken aan te kaarten, neemt daarbij geen blad voor de mond en geeft niet snel op. Daar ligt trouwens ook de kracht van een interimmer. Kom je interim binnen, dan laat je sneller een kritisch geluid horen en kun je vragen stellen en confronteren.”

In dat laatste is Ad erg goed volgens Jo. “Hij is van meerwaarde, omdat hij die spiegel voorhoudt. Ad signaleert verbeterpunten, maar komt ook met oplossingen. Hij is een denker én een doener. Zijn nieuwe kennis neemt hij steeds weer mee naar de volgende opdrachtgever. Gemeenten leren via Ad veel van elkaar.”

Ad is vasthoudend, maar kan zich ook neerleggen bij een bestuurlijk besluit.

Samenwerken met ABGL

De gemeente Veere werkt al langer samen met ABGL. Met name op het gebied van detachering en het herplaatsen van medewerkers. Jo Steinbusch: “ABGL denkt mee, doet oplossingsgerichte aanbevelingen én voert die uit.”

Gedegen advies

Over de inhuur van Ad is de gemeente zeer tevreden. Jo: “Hij hielp ons ook een nieuwe griffier te vinden. Ad onderzocht de mogelijkheden om de functie, en de ondersteuning ervan, langdurig in te vullen.” Het advies van Ad, over procedures, fte’s en taakverdeling, nam de gemeenteraad een-op-een over.

Ontdek wat een interimmer van ABGL voor jou kan betekenen.

Neem contact op