“Hier kan ik nog wel twintig jaar mijn ei in kwijt”

Als bodemkundige en milieuadviseur had John Keus al zo’n twintig jaar een ambtenarenbestaan. En dat beviel hem op het laatst helemaal niet meer. Dus besloot hij het roer helemaal om te gooien en ging hij met ABGL in gesprek.

Is dit ook een oplossing jou? Doe de check.  #94949

Studie

Na een maandje bezinning en een aantal gesprekken weet hij het zeker: hij wil voor de klas. Daarvoor moet hij zelf ook weer aan de studie. Hoewel hij volleerd scheikundige is, is er voor het lesgeven natuurlijk ook andere kennis nodig. Het pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG) vergt een scholing van anderhalf jaar. Veel schrijfwerk, zoals bijvoorbeeld van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit vergt nog behoorlijk wat werk. Maar toch, volgend jaar juni hoopt John het getuigschrift op zak te hebben.

Ik ben er trots op dat ik docent ben. Dit is wat ik wil

Voor de klas

Om het vak te leren moet je praktijkervaring opdoen. Via zijn netwerk komt John terecht bij het Zadkine in Rotterdam, school voor middelbaar beroepsonderwijs, waar hij kan meelopen vanuit zijn ABGL mobiliteitsdienstverband.

Ondersteuning bij zijn nieuwe situatie krijgt hij van Annemieke Kaspersen, die een onderwijskundige achtergrond heeft en weet waar de schoen soms knelt. Hun gesprekken leveren John veel inzicht en inspiratie.

Nu loopt zijn ABGL-contract binnenkort af en komt John in dienst van de school. Hij geeft scheikundeles aan laboranten in opleiding, in leeftijd variërend van begin twintig tot zelfs in de dertig. En valt van de ene verbazing in de andere: begrippen die hij iedere les opnieuw moet uitleggen en volstrekt chaotische leerlingen die denken het secure en veel aandacht behoevende vak van laborant wel te kunnen uitoefenen.

De behandeling van de stof gaat soms veel langzamer dan verwacht. Da’s even wennen. Maar hij moet zelf ook flink aan de bak; het scheikundevak is de afgelopen decennia behoorlijk veranderd, en soms is de stof voor hem óók nieuw. In het lesgeven moet hij zich natuurlijk ook nog oefenen. En toch: “ik ben er trots op dat ik docent ben. Dit is wat ik wil”.

Drukte

Alsof de combinatie opleiding en lesgeven nog niet voldoende is, heeft John zich ook over laten halen om voorzitter van de vakgroep te worden. Daarbij bestaat het onderwijs niet alleen uit lesgeven, maar ook uit heel veel administratie. En is lang niet alles even efficiënt geregeld. Hij heeft het razend druk, kortom, waardoor er voor het gezinsleven soms wel heel weinig tijd overschiet. Ontspanning moet worden ingepland. Een leerpuntje. Maar John is ontzettend blij met zijn keuze: “Ik heb nu wel echt lol.” En daar ging het hem om. Hoewel – niet alleen daarom. “Ik heb een overdreven drang naar autonomie. En als docent heb je je eigen koninkrijk.” Dat is óók belangrijk.

Is dit ook een oplossing jou? Doe de check.  #94949

Bekijk alle cases